Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , , kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022

ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.Počas trvania 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 90 497 388 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 79 113 676 Eur (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 11 383 712 Eur (zdroj EÚ). Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine