SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91. Vykonané zmeny umožnia žiadateľom získať viac času na vypracovanie ŽoNFP, preukázanie splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku a umožní žiadateľom komunikáciu aj v listinnej forme v súlade s novelou č. 202/2021 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné od 15. marca 2022.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine