Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 7.3.2022.

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 29 853 362 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci typov aktivít A. a B. predložené ŽoNFP v sume 22 336 554 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 7 380 231 Eur) a v rámci typu aktivity C. projekty v sume 7 516 808 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 1 900 000 Eur) (zdroj EÚ).Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typy aktivít A. a B. predstavuje 6 600 000 (zdroj EÚ) a pre typ aktivity C. 2 000 000 (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine