Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektu výskumnej nemocnice, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-96

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 9.1.2023, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001