Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 03. 08. 2022

Počas trvania 1., 2., 3. a 4. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 375 984 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 2 739 661 Eur (zdroj EÚ) a schválené ŽoNFP v sume 324 488 Eur (zdroj EÚ). Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 324 488,37 (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 2 723 244Eur (zdroj EÚ). V štvrtom kole boli predložené ŽoNFP v sume 328 252 Eur (zdroj EÚ).Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 5 675 512 Eur (zdroj EÚ).Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.08.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine