Aktualizácia č. 1 Metodiky pre realizáciu a fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

MZ SR ako SO pre IROP oznamuje prijímateľom NFP, ktorí ukončili realizáciu projektu resp. v budúcnosti ukončia realizáciu projektu realizovaného v rámci ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti (budovanie CIZS), že v súvislosti s obdobím udržateľnosti došlo k aktualizácii Metodiky pre realizáciu a fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Metodika CIZS“). Jej cieľom je precizovať dobu spustenia prevádzky, do ktorej sa nezarátava doba nevyhnutná pre výmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň dochádza k doplneniu prílohy – vzor dodatku k zmluve o partnerstve, kde sú upravené niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, ktorý je možné uzatvoriť iba v období udržateľnosti projektu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine