Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Členovia Územnej školskej rady:

Predsedovia rád škôl a školských zariadení:

Riaditelia škôl a školských zariadení:

Členovia rád škôl a školských zariadení zo zástupcov rodičov:

Delegovaní členovia:

  • Ing. Henrieta Kubová – Košický samosprávny kraj,
  • Ing. Magdaléna VitkovičováOkresný úrad Košice.

Štatút rady

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 16.02.2017 12:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia