Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2019 sa na Košickom samosprávnom kraji konali voľby do Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2019 - 2022. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 má predseda rady školy. Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

  • Ing. Jozef Dobiáš – SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
  • Ing. Tatiana Hricková– Školský internát, Považská 7, Košice
  • Ing. Ivana Fafráková - Obchodná akadémia, ul. Akademika Hronca 8, Rožňava
  • Ing. Daniela Kožárová - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

  • Mgr. Milan Kudrik – Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
  • Mgr. Lenka Hézselyová – Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  • Ing. Peter Parimucha PhD.– SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

  • Roman Matoušek – Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice
  • Dušan Bobanec – Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady sa bude konať dňa 25. júna 2019.

Štatút rady

Autor/zdroj: Ing. Henrieta Kubová
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 20.06.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie