Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Členovia Územnej školskej rady:

Predsedovia rád škôl a školských zariadení:

Riaditelia škôl a školských zariadení:

Členovia rád škôl a školských zariadení zo zástupcov rodičov:

Delegovaní členovia:

  • Ing. Kokardová Mária – Košický samosprávny kraj,
  • Ing. Vitkovičová Magdaléna Okresný úrad Košice.

Štatút rady

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 09.07.2018 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy