Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2019 sa na Košickom samosprávnom kraji konali voľby do Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2019 - 2023. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 má predseda rady školy. Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

 • Ing. Jozef Dobiáš – SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
 • Ing. Tatiana Hricková– Školský internát, Považská 7, Košice
 • Ing. Ivana Fafráková - Obchodná akadémia, ul. Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Ing. Daniela Kožárová - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

 • Mgr. Milan Kudrik – Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
 • Mgr. Lenka Hézselyová – Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
 • PaedDr. Diana Košťálová – SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

 • Roman Matoušek – Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice
 • Dušan Bobanec – Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Okrem volených sú v rade aj dvaja delegovaní členovia:

 • PaedDr. Milan Gomolčák – Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
 • Ing. Slavomír Kožár, MBA – Košický samosprávny kraj

Na ustanovujúcom zasadnutí Územnej školskej rady, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019, bol do funkcie predsedu Územnej školskej rady tajným hlasovaním zvolený Mgr. Milan Kudrik.

Štatút rady

Autor/zdroj: Ing. Henrieta Kubová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 15.02.2023 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine