Dotácia vlády a vzácna návšteva v Prakovciach

Vláda schválila pre Strednú odbornú školu Prakovce dotáciu vo výške 280 tisíc eur. Školu navštívila ministerka školstva Martina Lubyová a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na výjazdovom rokovaní vlády vo štvrtok 5. apríla 2018 v Prakovciach bola pre Strednú odbornú školu Prakovce schválená dotácia vo výške 280 tisíc eur. Finančné prostriedky budú použité na aktivity akčného plánu rozvoja okresu Gelnica. Je medzi nimi vybudovanie Centra odbornej prípravy na strojárske povolania, konkrétne na nákup jedného CNC a štyroch klasických sústruhov. Tým sa skvalitní a inovuje materiálna základňa na výučbu v učebnom odbore Obrábač kovov so zameraním na obsluhu CNC. Ďalšou aktivitou je vybudovanie dvoch tréningových centier v elokovaných  pracoviskách školy, ktoré budú slúžiť na zaškolenie, zaučenie záujemcov o prácu s nižším alebo žiadnym vzdelaním. Súčasťou podporených činností bude aj propagáciu strojárskych povolaní a exkurzií do výrobných organizácií.


„Sme radi za akúkoľvek pomoc, ktorá môže skvalitniť štúdium na Strednej odbornej škole Prakovce. Študenti tejto strednej školy dlhodobo dosahujú dobré študijné výsledky. Verím, že vďaka schválenej dotácii budú v tomto trende pokračovať a že táto finančná injekcia sa mnohonásobne vráti nielen škole, ale celému regiónu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.


Po rokovaní vlády ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová  a predseda KSK Rastislav Trnka zavítali do školy. Na jej pôde ich privítal riaditeľ Dušan Kluknavský, ktorý v krátkosti predstavil históriu železiarstva a strojárstva v regióne i takmer 70 ročný vývoj školy. Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia a priblíženie fungovania vzdelávania v regióne s dôrazom na odborné vzdelávanie, prípravu a systém spolupráce s miestnymi podnikateľskými subjektmi. Riaditeľ školy sa pochválil doterajšími úspechmi na Majstrovstvách SR v CNC sústružení, na ktorých prakovskí študenti posledné dva roky obsadili tretie a piate miesto. Zdôraznil aj úspešnosť v zamestnanosti absolventov. V učebnom odbore nástrojár dosahujú absolventi školy zamestnanosť na úrovni 80 %.


Ministerka školstva sa zaujímala aj o možnosti duálneho vzdelávania, keďže škola už viac ako 20 rokov praktizuje podobný model vzdelávania. Súčasťou návštevy bola  prehliadka priestorov a vybavenia školy.

Tu nájdete ďalšie informácie o strojárstve v Prakovciach a v regióne

 

Autor/zdroj: Eva Kubovčíková, zástupkyňa riaditeľa SOŠ Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.04.2018 13:01
Upravené: 23.10.2021 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001