Seminár o spolupráci škôl a firiem

Nové metódy komunikácie firiem a škôl, možnosti a zmeny v duálnom vzdelávaní a aktivity verejnej správy a iných organizácií v oblasti duálneho vzdelávania. To boli hlavné témy seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 17. októbra 2018 v priestoroch Košického samosprávneho kraja.

Po privítaní účastníkov vedúcim odboru školstva Mgr. Petrom Bačkovským a riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, Ing. Jaroslavom Tešliarom boli prezentované výstupy projektu IWBLabs, financovaného programom Erasmus+. Medzi výstupy patrí knižnica e-learningových videí ako podpora pre vyučovanie ekonomických a iných teoretických predmetov, platforma pre medzinárodnú komunikáciu firiem a študentov a príručka pre organizovanie stáží. Agentúrou bol predstavený aj projekt ELDORA, ktorý je zameraný na vzdelávanie v oblasti sociálneho podnikania

Lucia Gallíková predstavila akceleračný program pre stredné školy zameraný na motiváciu mladých začať podnikať a aktivity Slovak Business Agency pre podnikateľov. Podpora podnikania má veľa úrovní, od podpory záujmu mladých ľudí o začatie podnikania, až po podporu zavedených firiem v otázkach rozširovania trhov, marketingu, zlepšovania manažmentu a podobne.

Nové zákonné úpravy v oblasti duálneho vzdelávania detailne uviedol Peter Kutrucz so Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Mária Kokardová z odboru školstva Košického samosprávneho krajka. Zmeny sú zavádzané najmä z cieľom zvýšiť motiváciu, škôl, aj študentov zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

Do systému duálneho vzdelávania sú zapojené aj rôzne asociácie a komory, pričom jednou z nich je Republiková únia zamestnávateľov. Drahomíra Štepanayová zastupujúca výbor pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov vysvetlila zámery, ktoré mú Únia v oblasti ekonomických odborov, súčasný stav záujmu o duálne vzdelávania zo strany bánk, účtovníckych firiem a pod.

Podujatia sa zúčastnili najmä zástupcovia škôl a firiem, čím sa vytvoril aj priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu informácií.

Autor/zdroj: Ing. Mária Kokardová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2018 15:00
Upravené: 26.10.2021 09:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001