Interreg: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR. Výzva je otvorená od 8. septembra do 30. novembra 2017.

Vzhľadom na to, že očakávané výsledky prioritnej osi si vyžadujú zložité zásahy - ako prvý krok v oboch výberových konaniach sú žiadatelia povinní vytvoriť komplexný plán rozvoja nazvaný Územný akčný plán zamestnanosti [TAPE].

Podrobné informácie a balík dokumentov k výzve nájdete na webovej stránke programu www.skhu.eu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.09.2017 14:59
Upravené: 28.12.2021 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001