Informačné dni pre podnikateľov v CR (SNV, MI, KE)

Informačný bod Košice Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na Úrade Košického samosprávneho kraja v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja - KOCR Košice Región Turizmus, Agentúra regionálneho rozvoja n.o., a s Odborom kultúry a cestovného ruchu si Vás dovoľujú pozvať na Informačný deň k pripravovanej výzve programu Interreg V-A SK-HU pre malé a stredné podniky v cestovnom ruchu, ktorý sa uskutoční v termínoch:

  • 2. 10. 2018 (utorok) v Spišskej Novej Vsi o 14:00 hod., Multifunkčné energetické a banícke centrum - Multicentrum , Nábrežie Hornádu 14,  052 01 Spišská Nová Ves
  • 3. 10. 2018 (streda) v Michalovciach o 15:00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
  • 5. 10. 2018 (piatok) v Košiciach o 10:00 hod., Úrad Košického samosprávneho kraja, zasadačka č. 242, 1. poschodie, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Prosíme o potvrdenie účasti na vybranom Informačnom dni prostredníctvom online formulára najneskôr do 01.10.2018.

Účasť je bezplatná.

Bližšie informácie o podmienkach 1. výzvy pre MSP

Tešíme sa na Vašu účasť.

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.09.2018 13:00
Upravené: 30.09.2018 13:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001