Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

03.11.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Porealizačné zameranie časti cestného telesa, cesty 2. triedy č. II/547 v k. ú. Košická Belá v staničení od 16,562 - 20,650 km.

 
25.10.2017

Obnova kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží - opakované VO

       

Obnova jestvujúcich kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v...

 
23.10.2017

Vyhotovenie autorizačne overeného podrobného merania zmien a elektronické podklady na aktualizáciu SPI

       

Podklady pre opravu výmery pozemku registra C KN parc. č. 531/2, vedeného na liste vlastníctva č. 4619 v katastrálnom území Južné Mesto.

 
19.10.2017

Energetická štúdia budov, areál Strojárenská ul. 3, Košice

       

Cieľom vypracovania štúdie je navrhnúť energeticky efektívne a inovačné opatrenia za účelom minimalizácie energetickej náročnosti budov v areáli Strojárenská 3, Košice. Predmetom...

 
10.10.2017

Dodanie, montáž a osadenie dopravného značenia ku kultúrnym a turistickým cieľom Košického samosprávneho kraja

       

Dodanie, montáž a osadenie dopravného značenia v zmysle výzvy a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001