Vyhotovenie geometrického plánu

Porealizačné zameranie časti cestného telesa, cesty 2. triedy č. II/547 v k. ú. Košická Belá v staničení od 16,562 - 20,650 km.

Výzva na predkladanie ponúk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 03.11.2017 09:00
Upravené: 03.11.2017 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001