Obnova kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží - opakované VO

Obnova jestvujúcich kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach umelecko-remeselným stolárskym spôsobom so zachovaním všetkých ich pôvodných prvkov a detailov.

Výzva na predkladanie ponúk.

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk.

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 25.10.2017 15:57
Upravené: 09.11.2017 14:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001