Vyhotovenie autorizačne overeného podrobného merania zmien a elektronické podklady na aktualizáciu SPI

Podklady pre opravu výmery pozemku registra C KN parc. č. 531/2, vedeného na liste vlastníctva č. 4619 v katastrálnom území Južné Mesto.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 23.10.2017 07:00
Upravené: 23.10.2017 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine