Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

14.07.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku za zriadenie vecného bremena

       

Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty - jednorazovej a ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok registra E KN parc. č. 4479/1 o výmere 623...

 
04.07.2017

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní

       

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní.

 
30.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytového domu súp. č. 902 na pozemku registra C KN parc. č. 985, pozemkov registra C KN parc. č. 985, zastavané...

 
28.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 24/8 o výmere 23 m2, parc. č. 25/2 o výmere 7 m2, parc. č. 25/3 o výmere 15 m2 a parc. č. 26/1 o výmere 953 m2, v...

 
28.06.2017

Rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach

       

Rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach v zmysle tejto výzvy a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001