Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 24/8 o výmere 23 m2, parc. č. 25/2 o výmere 7 m2, parc. č. 25/3 o výmere 15 m2 a parc. č. 26/1 o výmere 953 m2, v k. ú. Cejkov, okres Trebišov.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 28.06.2017 12:54
Upravené: 28.06.2017 13:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001