Vyhotovenie znaleckého posudku za zriadenie vecného bremena

Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty - jednorazovej a ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok registra E KN parc. č. 4479/1 o výmere 623 m2 v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - Juh okres Košice IV (v registri C KN parc. č. 510/3), na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 1722 vo vlastníctve KSK.

Výzva na predkladanie ponúk 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 14.07.2017 09:30
Upravené: 25.07.2017 14:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001