Vyhodnotenie

Vyhodnotenie PHSR

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 15. zasadnutí uznesením č. 390/2012 vzalo na vedomie vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011.

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 3. zasadnutí uznesením č. 59/2010 vzalo na vedomie vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009.

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 23. zasadnutí uznesením č. 591/2009 vzalo na vedomie vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008.

Vyhodnotenie NSRR SR

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za Košický kraj

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. c) sme spracovali správu o napĺňaní cieľov a priorít Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na úrovni NUTS 3 za Košický samosprávny kraj.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Lucia Byšická
Vytvorené: 20.12.2012 09:09
Upravené: 09.07.2013 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001