Spišský Jeruzalem

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica skúmali v roku 2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia krajinný ráz regiónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili historici a archeológovia – kaplnky a ďalšie stavby tvoria symbolický Jeruzalem, takmer v mierke jedna k jednej. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica skúmali v roku 2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia krajinný ráz regiónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili historici a archeológovia – kaplnky a ďalšie stavby tvoria symbolický Jeruzalem, takmer v mierke jedna k jednej. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza. Tak, ako sú rozmiestnené objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióznych objektov na Spiši. Určite to nie je náhoda, ale zámer niekdajších tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského i samotný dóm sv. Martina, pútnická kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky objekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Jedna z lokalít, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, už zanikla. Bola však zistená archívnym prieskumom - v južnom cípe katastra Jablonova sa nachádza záhrada pri rybníku. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema. Tunajší travertín tvorcovia dokonale využili, podarilo sa im vytvoriť optickú predstavu kamenných múrov – hradieb. V 19. storočí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili borovicu čiernu, ktorí pripomína céder. Aj teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela.

KSK sa v rámci programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý bol súčasťou projektu EHMK Košice 2013, rozhodol tento unikátny priestor oživiť. Keďže územie historického Spiša dnes leží v dvoch krajoch, začala  spolupráca susedných regionálnych samospráv. Cieľom spolupráce bolo  podporiť rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich aktivít. Pažica je výnimočná svojou polohou. Je blízko Spišského hradu, v susedstve travertínového územia európskeho významu, na spišsko-gemerskej vetve Gotickej cesty. Nadväzuje na trasu pápežského vlaku Jána Pavla II. Totus Tuus (Krakov – Žilina – Spišské Vlachy – Košice) a Svätojakubskú cestu. Má potenciál stať sa vyhľadávaným bodom na mape náboženskej turistiky, ktorá sa rýchlo rozvíja.

Spišský Jeruzalem  sa začal dostávať do povedomia  podujatím „Spišský Jeruzalem“, ktoré bolo v roku 2013 jedným  z 13 kľúčových podujatí, ktoré sa  v roku 2013 konali  na rôznych miestach nášho kraja v rámci nášho programu Terra Incognita – Košický kraj“. Takto vznikla  tradícia, ktorá podporila myšlienku smerovania tohto priestoru aj k náboženskej turistike. Tento segment cestovného ruchu má vo svete rastúci trend a aj u nás má veľa priaznivcov, veď vychádza z tradícií pútí na miesta spojené s duchovnom. Je veľmi dôležité, že myšlienka Spišského Jeruzalema sa vyvíjala komplexne. Príbeh, miesto i podujatia idú ruka v ruke a na spolupráci pri napĺňaní myšlienky sa vzácne podieľa Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Spišské osvetové stredisko, OZ Podbranisko  a aj ďalšie subjekty. Na zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu bola zriadená  nezisková organizácia PRO COMITATU.

Základy  celému projektu dal archívny výskum Mgr. Vladimíra  Olejníka  a Urbanisticko-architektonická štúdia Spišského Jeruzalema - Urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny. Vypracoval ju ateliér ARLAND s.r.o. Spišská Nová Ves. Riešené územie zahŕňa časť Spišskej Kapituly, lokalitu Pažica a areál Sivej Brady v katastri Spišského Podhradia a areál Rybníky (Getsemanské záhrady) v katastri obce Jablonov. Cieľom štúdie je návrh revitalizácie religióznej krajiny, vrátane ideového riešenia pravdepodobných trás Veľkonočného mystéria. Postupne sa obnovujú  barokové kaplnky a  drobná architektúra vrátane spevnených plôch. Na prácach sa priamo podieľajú viaceré subjekty: cirkev, miestna samospráva a rôzne združenia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.11.2012 12:04
Upravené: 12.02.2020 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001