Programy cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013

V minulom programovacom období 2004 – 2006, žiadatelia z Košického samosprávneho kraja spolu s ďalšími oprávnenými vyššími územnými celkami mali možnosť podávať projekty a získať nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničného programu: Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006. Počet podaných projektov v rámci Košického kraja svedčil o veľkom záujme potenciálnych žiadateľov o tento program. Celkovo do kraja bolo alokovaných 131 mil. Sk.

Preto predpokladáme, že aj v ďalšom programovacom období bude prejavený intenzívny záujem o zapojenie sa do programu cezhraničnej spolupráce v mnohých častiach prihraničného regiónu.

Z uvedeného dôvodu považujeme za veľmi dôležité, aby potenciálni žiadatelia mali dostatočné informácie a mohli si dôkladne pripraviť svoje projektové zámery v oblasti cezhraničnej spolupráce.

V programovacom období 2007 – 2013 cezhraničná spolupráca je implementovaná v rámci cezhraničných programov, ktoré patria pod tzv. Európsku teritoriálnu spoluprácu, nie však ako Iniciatíva Spoločenstva, ako to bolo v minulosti, ale ako 3. cieľ Kohéznej politiky EÚ.

Potenciálni žiadatelia z Košického samosprávneho kraja, budú oprávnení žiadať finančné prostriedky v rámci dvoch programov cezhraničnej spolupráce:

  • Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013
  • Program európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2012 09:34
Upravené: 20.12.2012 09:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001