Vybrané ukončené projekty za rok 2023 s rozpočtom nad 100 000,00€

Investičné

Názov projektu Oblasť
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky - Geravy Cestovný ruch
Zipline Gombasek Cestovný ruch
GREEN POINT - ROZHĽADŇA KLUKNAVA Cestovný ruch
Tokajské domčeky v korunách stromov s wellness Cestovný ruch
História na kolesách Cestovný ruch
Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v NP Slovenský raj Cestovný ruch
Svet plný oddychu a zábavy 3D bludisko Alpinka. Cestovný ruch
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549, Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie Infraštruktúra / doprava
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč Infraštruktúra / doprava
Odstránenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia cesty III/3306 Hačava - Háj Infraštruktúra / doprava
Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany n/Hornádom do obce Sokoľ Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR - Gelnica Infraštruktúra / doprava
II/533 stabilizácia úseku Harichovce SO 102 Infraštruktúra / doprava
Hrádok kr.hr. - Gočaltovo Infraštruktúra / doprava
Most M4223 na ceste III/3420 nad Železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava - rekonštrukcia Infraštruktúra / doprava
Dispečerský a informačný systém IDS Východ Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia cesty Úhorná – úseky a stavebná úprava Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M3395 cez miestny potok v meste Sečovce Infraštruktúra / doprava
Sanácia oporného múru na ceste II/533 nad obcou Hnilec Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia cesty III/3420 Kluknava Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M1687 cez nápustný kanál pred obcou Zbudza Infraštruktúra / doprava
Sanácia zosuvu na ceste II/533 pred obcou Hnilec Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia cesty Obišovce - križovatka s I/20 Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany Infraštruktúra / doprava
Stavebné úpravy cesty II/552 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany Infraštruktúra / doprava
Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom Kostoľany n/Hornádom - železničná stanica Infraštruktúra / doprava
Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom - realizácia Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M7142 cez horský potok pred obcou Herľany - odstránenie havarijného stavu Infraštruktúra / doprava
Rožňava - Čučma Infraštruktúra / doprava
Odbočka Vyšná Myšľa - odbočka Nižný Čaj Infraštruktúra / doprava
C1 križovatka Rad - Svinice - stavebná úprava cesty Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M3473 cez mlynský náhon v obci Malá Ida Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany Infraštruktúra / doprava
Dobšiná - Rejdová Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec Infraštruktúra / doprava
Čečejovce intravilán - komplexná rekonštrukcia Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia priepustu P14200 na ceste II/533 nad obcou Hnilčík Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice -Rozhanovce s križovatkou III/3325 Infraštruktúra / doprava
Výstavba skladu soli (realizácia) - cestmajsterstvo Mníšek nad Hnilcom Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia oporného múra na ceste III/3374 Dancov potok Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia strechy opravárenskej dielne v Spišskej Novej Vsi Infraštruktúra / doprava
Most M7697 cez horský potok pred jazerom Úhorná - rekonštrukcia Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M3929 cez kanál za obcou Zemplínska Široká - realizácia Infraštruktúra / doprava
Šemša spojka Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M3531 cez potok Veľká Debra pred obcou Lesné Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša Infraštruktúra / doprava
Rudná - Rožňava Infraštruktúra / doprava
Most M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia Infraštruktúra / doprava
Košická Polianka - zvodidlá na ceste III/3321 Infraštruktúra / doprava
Most M873 cez potok Korytnica za obcou Markušovce - rekonštrukcia Infraštruktúra / doprava
Úhorná - zvodidlá na ceste II/549 Infraštruktúra / doprava
Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia Infraštruktúra / doprava
Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré Infraštruktúra / doprava
Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenia v obci Olcnava Infraštruktúra / doprava
Bohdanovce intravilán Infraštruktúra / doprava
Rekonštrukcia cesty Herľany - Žírovce + priepust P13513 Infraštruktúra / doprava
Priemysel 4.0 a inteligentné technológie - nevyhnutnosť nielen vo výrobe ale aj vo vzdelávaní Inovácie
Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova, Michalovce Šport
Revitalizácia športovísk Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1 Šport
Moderná škola Školstvo
Beauty vo vnútri i navonok Školstvo
Rekonštrukcia a modernizácia odborných učební Školstvo
Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia Školstvo
Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea Kultúra
Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii Kultúra
Modernizácia divadelnej techniky Kultúra
Modernizácia divadelných sál Kultúra
Expozícia „Zaži Barok“ Kultúra
Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb Kultúra
Letohrádok Dardanely - Hudobná perla Spiša (inovácia a modernizácia Expozície klávesových hudobných nástrojov) Kultúra
Otvorená galéria Kultúra
Zemplín Antiqua Kultúra
Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi Kultúra

 

Neinvestičné

 

Názov projektu Oblasť
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Súvislá kobercová oprava cesty 2023 Infraštruktúra / doprava
Technická pomoc SO pre IROP KSK 2022 - 2023 Iné
Tokajský inštitút - projektová dokumentácia Iné
Technická pomoc SO pre IROP KSK z REACT - EÚ v programovom období 2014 - 2020 Iné

Podrobnejšie informácie ohľadom Vybraných ukončených projektov za rok 2023 s rozpočtom nad 100 000,00€ si môžete pozrieť tu.

Pre viac informácií kontaktujte Odbor projektov a investícií,
Ing. Vladimír Hlivák, vladimir.hlivak@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 27.02.2024 13:37
Upravené: 27.02.2024 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001