Ostrovy kultúry

Logá ROP, EÚ a Terra IncognitaOstrovy kultúry je spoločný názov pre sedem investičných projektov v košických kultúrnych inštitúciách, ktoré Košický samosprávny kraj realizuje v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK 2013). Na investičné projekty KSK získal financie z Regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok je 9 644 531 eur.

Vďaka investičným projektom vznikne atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom osloviť návštevníkov. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Televízny dokument o Ostrovoch kultúry

Informačný leták a mapa k Ostrovom kultúry

Ďalšie informácie:

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil:
Vytvorené: 07.09.2012 12:23
Upravené: 19.08.2015 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001