Bábkové divadlo

Logá ROP, EÚ a Terra IncognitaZákladné informácie o projekte, Bábkovom divadle a postupe prác. V galérii fotografií sú zdokumentované jednotlivé etapy výstavby.

Projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 07.09.2012 12:24
Upravené: 02.07.2013 16:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001