Múzeum a galéria si vyžadujú viac času

Päť zo siedmich investičných projektov Ostrovov kultúry, ktoré Košický samosprávny kraj realizuje v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa podľa predpokladov podarí ukončiť v plánovanom termíne do konca tohto roka. Sú to Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, prístavba Verejnej knižnice Jána Bocatia a Ulička remesiel. Dva ďalšie projekty vo Východoslovenskom múzeu a Východoslovenskej galérii potrebujú na dokončenie viac času, pretože si to vyžiadala aktuálna situácia. KSK už požiadal Ministerstvo kultúry SR ako Riadiaci orgán o predĺženie termínu.

„V historickej účelovej budove Východoslovenského múzea sú nevyhnutné rozsiahle štukatérske a sanačné práce, pri ktorých treba dodržať technologický postup a ten vyžaduje určitý čas," vysvetlil riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Najzložitejší je projekt v galérii. Dôvodom oneskorenia je stále prebiehajúci archeologický výskum na nádvorí, ktorý odkryl gotickú zástavbu mesta. Je to veľmi rozsiahle archeologické nálezisko, ktoré sa dá prirovnať k Bratislavskému hradu. Musíme ho zdokumentovať a so stanoviskami Krajského pamiatkového úradu priebežne prispôsobovať realizačný projekt. Tieto dve veľké stavby by mali byť dokončené na jar budúceho roku.“

Na všetkých sedem investičných projektov bolo vyčlenených spolu vyše 9,6 milióna eur. Projekt Ostrov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2012 11:00
Upravené: 07.03.2017 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001