Odborne nespôsobilí členovia komisie

Opis kontrolného zistenia

Členovia komisie nespĺňali odbornú spôsobilosť na vyhodnotenie ponúk

Legislatíva/zhodnotenie

§ 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Odporúčanie

V prípade menovania komisie postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní s prihliadnutím na odborné vzdelanie alebo odbornú prax jednotlivých členov komisie. Aktualizovať internú smernicu o verejnom obstarávaní.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001