Nesprávne uplatnenie výnimky a rozdelenie predmetu obstarávania

Opis kontrolného zistenia

Nesprávne uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nesprávne uplatnil výnimku podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení, na zákazky „Návrh a realizácia kamerového systému“ a „Návrh a realizácia kamerového systému – Dokumentácia kamerového systému“, ktoré sa týkajú dodania kamerového systému v budove školy a dodania dokumentácie kamerového systému a GDPR
v budove školy, ktorých kumulatívna hodnota v kalendárnom roku bola vyššia ako 5 000 EUR bez DPH, čím došlo k rozdeleniu zákazky s cieľom vyhnúť sa postupu podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Odporúčanie

V prípade obstarávania tovarov, služieb alebo prác rovnakého charakteru alebo súvisiaceho predmetu zákazky postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001