Neprimerané stanovenie podmienok účasti

Opis kontrolného zistenia

Neprimerané stanovenie podmienok účasti

Legislatíva/zhodnotenie

§ 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Odporúčanie

Pri realizácii verejného obstarávania stanoviť primerané podmienky s prihliadnutím na predmet a rozsah zákazky v súlade so ZVO za účelom zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001