Neposlanie oznámenia o použití priameho rokovacieho konania

Opis kontrolného zistenia

Neposlanie oznámenia na ÚVO o použití priameho rokovacieho konania

Legislatíva/zhodnotenie

§ 82 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný poslať úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní jeho použitie, to neplatí ak verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu.

Odporúčanie

Pri použití priameho rokovacieho konania postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 12:45
Upravené: 31.01.2023 12:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001