Neúčtovanie obstarania a vyradenia drobného hmotného majetku na podsúvahových účtoch

Opis kontrolného zistenia

Neúčtovanie obstarania a vyradenia drobného hmotného majetku na podsúvahových účtoch v triede 7.

Legislatíva/zhodnotenie

Vnútorný predpis č. 010/2019 smernica pre vedenie účtovníctva

VI. Materiálové zásoby

Majetok v cene od 100 eur do 1 700 eur zariadenie a učebné pomôcky (ktoré majú životnosť viac ako jeden rok) bude organizácia definovať ako drobný hmotný majetok a bude sa účtovať v triede 7xx ako zásoby.

Odporúčanie

Dodržať stanovený spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku pri jeho obstaraní a vyradení na podsúvahových účtoch.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001