Nevyčíslenie sumy úhrad služieb samostatne od sumy nájomného

Opis kontrolného zistenia

Suma úhrady služieb spojených s užívaním predmetu nájmu nie je vyčíslená (vykalkulovaná) samostatne od sumy nájomného.

Legislatíva/zhodnotenie

V súlade s dobrou praxou by suma úhrady služieb spojených s užívaním predmetu nájmu mala byť vyčíslená (vykalkulovaná) samostatne od sumy nájomného.

V nájomných zmluvách je v Čl. III ods. 1 dohodnuté, že nájomné za predmet nájmu a úhrada za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sú dohodnuté vo výške uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Obidve prílohy predmetných zmlúv obsahujú len nájomné s odvolaním sa na zásady prenajímania priestorov zo dňa 31.12.2016 (t.j. určenie obvyklého nájomného), pričom tieto zásady (v súlade s dobrou praxou) ustanovujú povinnosť vyčísliť sumu úhrad služieb spojených s užívaním predmetu nájmu samostatne od sumy nájomného.

Odporúčanie

Pri stanovení úhrad za prenájom majetku samostatne vyčísliť samotné nájomné a samostatne sumy úhrad služieb spojených s užívaním predmetu nájmu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001