Neupotrebiteľnosť účelovo určenej hnuteľnej veci

Opis kontrolného zistenia

Nerozhodnutie o neupotrebiteľnosti účelovo určenej hnuteľnej veci riaditeľom úradu KSK / zastupiteľstvom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 2b ods. 4 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

O neupotrebiteľnosti účelovo určenej hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je rovná alebo nižšia ako 35 000 eur rozhoduje riaditeľ Úradu KSK, ak je vyššia ako 35 000 eur rozhoduje zastupiteľstvo.

Odporúčanie

K likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku žiadať Úrad KSK o vydanie rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľných veci určených na likvidáciu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001