Nepožiadanie o súhlas na zaplatenie dlhu v splátkach

Opis kontrolného zistenia

Neschválenie zaplatenia dlhu vyššieho ako 10 000 eur v splátkach Zastupiteľstvom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 12 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja zo dňa 24.02.2020 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.

Ak je výška dlhu rovná alebo nižšia ako 10 000 eur súhlas na zaplatenie dlhu v splátkach alebo na odklad zaplatenia dlhu udeľuje predseda KSK, ak je vyššia ako 10 000 eur, podlieha zaplatenie dlhu v splátkach ako aj odklad zaplatenia dlhu schváleniu Zastupiteľstvom KSK.

Odporúčanie

Správca môže dohodnúť platenie pohľadávok s hodnotou vyššou ako 10 000 eur v splátkach len so súhlasom Zastupiteľstva KSK, t.j. pri nakladaní s pohľadávkami KSK dodržiavať ustanovenie § 12 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom KSK.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001