Neoznámenie krátkodobého nájmu zriaďovateľovi

Opis kontrolného zistenia

Neoznámenie prenechania majetku do nájmu s tým istým nájomcom ak doba nájmu nie je dlhšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 10 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

Správca môže tretím osobám prenechať do nájmu bez schválenia KSK:

  1. hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur alebo
  2. majetok KSK, ak doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci (krátkodobý nájom).

Takýto nájom je správca povinný bezodkladne oznámiť KSK.

Odporúčanie

Krátkodobý nájom bezodkladne oznámiť KSK.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 10:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001