Nedoloženie dokladu o fyzickej likvidácii majetku

Opis kontrolného zistenia

Nedoloženie dokladu o fyzickej likvidácii neupotrebiteľného majetku k zápisnici o likvidácii.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 11 ods. 3 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

V prípade likvidácie neupotrebiteľných hnuteľných vecí sa k dokumentácii o likvidácii majetku prikladá zápisnica likvidačnej komisie, v ktorej musí byť uvedený spôsob likvidácie, prípadne sa k zápisnici priloží aj doklad o fyzickej likvidácii.

Odporúčanie

K zápisnici o likvidácii majetku prikladať aj doklady o fyzickej likvidácii. (§ 11 zásad hospodárenia s majetkom KSK.)

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001