Nerealizovanie výdavkov RO z výdavkového účtu

Opis kontrolného zistenia

Rozpočtová organizácia nerealizovala všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu, resp. prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu.

§ 2a ods. 1 písm. i) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení.

Klientom je vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia vyššieho územného celku.

§ 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z.

Porušením finančnej disciplíny je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.

Odporúčanie

Zrušiť bežný účet zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s. a všetky výdavky realizovať z výdavkového rozpočtového účtu, resp. z účtov vedených v Štátnej pokladnici.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 14:36
Upravené: 25.01.2023 14:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001