Cestovné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste vyplatené nad rámec oprávnenia

Opis kontrolného zistenia

Cestovné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste vyplatené nad rámec oprávnenia zo zdroja 111-002, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Neoprávnené vyplatenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrady za spotrebované pohonné látky pri použití vlastného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu za používanie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Náhrady za použitie vlastného motorového vozidla poskytovať v súlade s písomne uzatvorenou dohodou.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001