Vyplatenie príspevku na rekreáciu v nižšej sume

Opis kontrolného zistenia

Vyplatenie nároku na príspevok na rekreáciu v nižšej sume ako sú oprávnené nároky. Nesprávne určená suma nároku na príspevok na rekreáciu pri zamestnancoch, ktorí mali dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Odporúčanie

Dodržiavať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. Správne stanoviť výšku nároku na príspevok na rekreáciu pri zamestnancoch, ktorí majú dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššiu sumu príspevku na rekreáciu za kalendárny rok znížiť v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 08:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001