Vykonávanie zrážok zo mzdy bez písomnej dohody

Opis kontrolného zistenia

Vykonávanie zrážok zo mzdy bez písomnej dohody so zamestnancom.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Odporúčanie

Zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v § 131 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Pri zrážkach zo mzdy postupovať v súlade s platným zákonom (§ 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce).

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 14:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001