Vykonávanie pracovnej činnosti nad ustanovený rozsah pre dohody o pracovnej činnosti

Opis kontrolného zistenia

Vykonávanie práce na základe dohody o pracovnej činnosti vo väčšom rozsahu než 10 hodín týždenne.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 228a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Odporúčanie

Dodržiavať maximálne prípustný rozsah týždenného pracovného času pri prácach vykonávaných na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001