Včasnosť uzatvorenia dohody o vykonaní práce

Opis kontrolného zistenia

Neuzatvorenie dohody o vykonaní práce najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Odporúčanie

Dohody o vykonaní práce uzatvárať najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 14:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001