Uzatvorenie dohody o vykonaní práce nevymedzenej výsledkom

Opis kontrolného zistenia

Uzatváranie dohôd o vykonaní práce na práce, ktoré nie sú vymedzené výsledkom.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide
o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Odporúčanie

V prípade potreby zabezpečenia prác vymedzených druhovo, nie výsledkom, uzatvárať výhradne dohody o pracovnej činnosti.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001