Nevedenie / nesprávne vedenie evidencie pracovného času pri dohodách

Opis kontrolného zistenia

Nevedenie, resp. nesprávne vedenie evidencie pracovného času pri dohodách o pracovnej činnosti.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 224 ods. 2 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä, viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Odporúčanie

Pri dohodách o pracovnej činnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnancov tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom bola pracovná činnosť v konkrétny deň vykonávaná.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001