Majetkové pomery vedúcich zamestnancov – nepodanie majetkového priznania

Opis kontrolného zistenia

Nevyžadovanie splnenia povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca deklarovať svoje majetkové pomery zamestnávateľovi do 30 dní od ustanovenia do funkcie vedúceho.

Nezabezpečenie plnenia povinnosti vedúcich zamestnancov deklarovať zamestnávateľovi svoje majetkové pomery do 31. marca každého kalendárneho roka.

Legislatíva/zhodnotenie

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

  1. 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
  2. 31. marca každého kalendárneho roka

Odporúčanie

Zabezpečiť, aby vedúci zamestnanci plnili svoju povinnosť deklarovať zamestnávateľovi svoje majetkové pomery v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001