Neurčenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste

Opis kontrolného zistenia

Zamestnávateľ neurčil v cestovnom príkaze spôsob dopravy, ktorý má zamestnanec použiť pri pracovnej ceste.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 1zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí nástup na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania cesty, spôsob dopravy, miesto skončenia pracovnej cesty a ďalšie podmienky pracovnej cesty.

Odporúčanie

Pred vyslaním zamestnanca na služobnú cestu vždy určiť písomne podmienky pracovnej cesty, a to: miesto výkonu práce, čas trvania cesty, spôsob dopravy, miesto skončenia pracovnej cesty a ďalšie podmienky pracovnej cesty. Všetky tieto náležitosti musia byť uvedené na cestovnom príkaze.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.02.2023 09:22
Upravené: 03.02.2023 09:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001