Netvorenie povinného prídelu do sociálneho fondu v správnej sume

Opis kontrolného zistenia

Netvorenie povinného prídelu do sociálneho fondu zo súhrnu všetkých hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení.

Fond sa tvorí ako úhrn povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1.

§ 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení.

Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.

Odporúčanie

Povinný prídel do sociálneho fondu vyčísliť a odviesť zo zákonom ustanoveného základu, t.j. zo sumy hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok, resp. mesiac.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.02.2023 09:22
Upravené: 03.02.2023 09:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001