Doklad súvisiaci s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie základnou finančnou kontrolou neobsahoval všetky náležitosti podľa zákona

Opis kontrolného zistenia

Na doklade súvisiacom s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie základnou finančnou kontrolou, osoby vykonávajúce základnú finančnú operáciu nepotvrdzovali súlad so skutočnosťami uvedenými na kontrolnom liste uvedením vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či

  1. finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
  2. vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
  3. poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Odporúčanie

Osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 23.11.2016 10:54
Upravené: 25.01.2023 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001