Úspech na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

Študentka michalovského Gymnázia na Ulici Ľudovíta Štúra 26 dosiahla historický úspech na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv. Získala štipendium na súkromnej vysokej škole BISLA a navštívi centrum OSN vo Viedni.

Každoročne sa študenti stredných škôl zúčastňujú na Olympiáde ľudských práv, ktorej cieľom je vzdelávať mladých ľudí a viesť ich k tolerancii. Zapájajú sa do nej tisícky škôl, Gymnázium na Ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach nie je výnimkou.

„Tento rok sme dosiahli historický úspech. Do celoslovenského kola spolu s ďalšími siedmimi súťažiacimi z Košického kraja postúpila aj žiačka z triedy VIII.J Kristína Chlebáková,“ hovorí riaditeľka gymnázia Anna Osifová.

Spolu 64 žiakov zo všetkých kútov Slovenska absolvovalo tri dni plné riešenia modelových situácií, obhajovania vopred napísaných esejí, ale boli to aj stretnutia s rôznymi hosťami a besedy s ombudsmankou a europoslancami. Súťažiacich sprevádzali aj pedagógovia, ktorí ich pripravovali. Za michalovské gymnázium to bola Veronika Fedorišinová.

Po dvoch dňoch súťaženia 12 najlepších študentov postúpilo do Veľkého finále. Ich úlohou bolo riešiť aktuálne problémy pred všetkými zúčastnenými. Reprezentantka Gymnázia Ľ Štúra v Michalovciach skončila na 11. mieste. Výrazný úspech však dosiahla v hodnotení esejí, ktoré boli podmienkou účasti na celoslovenskom kole. Žiaci si vyberali zo štyroch tém, ktoré mali vlastných vyhlasovateľov – garantov, a tí oceňovali najlepšie práce v rámci danej témy.

Esej Kristíny Chlebákovej na tému Ending poverty with the help of education (Ukončenie chudoby pomocou vzdelania) písaná v angličtine, bola ocenená hneď niekoľkokrát. Žiačka za ňu získala štipendium na súkromnej vysokej škole BISLA (Bratislava International School for Liberal Arts) a jej esej bola taktiež ocenená jej garantom – Informačnou službou OSN ako najlepšia práca na túto tému. Za odmenu navštívi centrum OSN vo Viedni.

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, je to diskriminácia, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami diskriminácie. (prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD.)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.04.2015 14:00
Upravené: 16.10.2021 11:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001