Prestížne ocenenie Angažovaná škola získala aj Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá potvrdzuje záujem školy vychovávať a vzdelávať jej žiakov a žiačky k dobrovoľníctvu.3 víťazné školy sa dočkali národnej ceny a Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc je jednou z nich.

Do druhého ročníka národného oceňovania, ktoré sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, sa prihlásilo 15 škôl. Odborná komisia vybrala do finále 8 projektov. Pri hodnotení bolo rozhodujúce aktívne zapojenie žiakov, participácia komunity na aktivite a prepojenie učebných osnov s navrhnutými riešeniami problémov.

„Všetci, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností majú môj obdiv. O to viac, ak ide ešte len o deti či žiakov. Dobrovoľníctvo má v zahraničí veľmi dôležité postavenie a dokonca v niektorých prípadoch zohráva významnú rolu aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. V každom prípade to veľa hovorí o osobnosti človeka. Som rád, že aj na našich školách máme mladých ľudí, ktorým nie je ich okolie a spoločnosť ľahostajná,” uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Víťazmi druhého ročníka oceňovania Angažovaná škola sa stali Materská škola Bystré 172, ktorej deti priložili ruku k dielu a pomohli vysadiť lipy v obci. Ďalšími víťazmi sú Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača, ktorej tím Ekocyklo prispel svojou činnosťou a aktivitami k tomu, aby používatelia cyklocestičky neodhadzovali odpad do okolia rieky Hron a Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc. Študenti SOŠ beauty služieb v Košiciach ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, manikúru a líčenie. Víťazné projekty budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov.

Projekt a service learningovú aktivitu "Beauty srdce pre osamelých seniorov" sa rozhodla realizovať župná  stredná škola, pričom iniciatíva vzišla od samotných žiakov. Nie je to po prvýkrát, čo sa stredoškoláci   z SOŠ beauty služieb v Košiciach angažovali v rámci dobrovoľníctva  medzi seniormi. „Na našich stredoškolákov som veľmi hrdí, neboja sa výziev a sú príkladom aj pre svoje okolie. Nezabudli na ľudskosť, ktorú budú potrebovať aj pri svojom budúcom povolaní. Najmä v čase pandémie je potrebné zaujímať sa o starších ľudí, prejaviť im úctu aj pochopenie. Potrebujú cítiť, že mladšej generácii nie sú ľahostajní, a to sa im podarilo. Verím, že v tejto záslužnej činnosti budú pokračovať a  k podobným činom motivujú aj ďalších rovesníkov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 Podľa slov študentov, stretnutia so seniormi sú vždy obohacujúce a výnimočné a vždy sa na ne mimoriadne tešia. 

Košický samosprávny kraj už roky dokazuje, že rozvoj dobrovoľníctva vníma ako nevyhnutnú podmienku rozvoja celého kraja. Dôkazom je existencia Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva od roku 2015, ktorú má v najbližšom čase nahradiť jej aktualizovaná verzia. Na výchovu k dobrovoľníctvu kraj nezabúda ani pri práci s mládežou a podpora zavádzania stratégie service learning do škôl v pôsobnosti kraja je jedným z opatrení novej Koncepcie práce s mládežou.

„Veríme, že postupom rokov sa práve značka Angažovaná škola stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život,“ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k dobrovoľníctvu a svoje vyučovanie tak prepájajú s potrebami reálneho života.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service-Learning Award, do ktorej sa v rámci strednej a východnej Európy zapája 6 krajín rozvíjajúcich výchovu k dobrovoľníctvu u mladých ľudí. Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.12.2021 10:02
Upravené: 31.01.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001