SOŠ beauty služieb v Košiciach realizovala projekt Ekologickejšie chodby 

Okrem zvýšenia ekonomickej prosperity a očakávaným finančným úsporám prinesie projekt aj ekologizáciu životného prostredia

Nadácia VSE v rámci svojho prvého grantového programu Podpora malých inovácií schválila 15. 2. 2022 projekt SOŠ beauty služieb v Košiciach pod názvom Ekologickejšie chodby. Jeho hlavným cieľom je celková racionalizácia osvetlenia priestorov chodieb spojená so zhospodárením ich prevádzky. Zvýši sa tak kvalita svetelného a životného prostredia a zároveň zníži celková energetická náročnosť, čo je pri rastúcich cenách energií zvlášť potrebné.

V mesiacoch máj – august 2022 prebehla výmena až 80 kusov zastaralých a energeticky neefektívnych svietidiel za nové, energeticky menej náročné LED svietidlá, pričom súčasťou inštalácie bola aj výmena 35 ks vypínačov. Okrem zvýšenia ekonomickej prosperity a očakávaným finančným úsporám prinesie projekt aj ekologizáciu životného prostredia. Keďže LED svietidlá až 95% celkovej energie prevádzajú na svetlo a len 5% na teplo, dochádza k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov. Vyžarujú nekmitajúce svetlo a zanedbateľné úrovne UV žiarenia. Životné prostredie šetria aj tým, že neobsahujú ortuť, olovo a ďalšie toxické zložky, ktoré by znečisťovali skládky. Ich dlhá životnosť a trvanlivosť znižujú ich hromadnú spotrebu. Výrazným benefitom projektu je aj zabezpečenie kvalitnejšieho osvetlenia ako jednej zo základných zložiek hygieny prostredia, bezpečnosti pri práci, vizuálneho komfortu a zdravotnej a psychickej pohody žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, čo prispeje k zlepšeniu celkovej atmosféry v priestoroch školy.

Kreatívnou a hravou formou bude projekt žiakom predstavený v rámci Týždňa vedy a techniky. Ekologickejšie chodby, podporené  Nadáciou VSE, sú súčasťou dlhodobej environmentálnej stratégie SOŠ beauty služieb, ktorá je zameraná na ochranu prírody a biodiverzity. Jej praktickým výsledkom je napr. realizácia vonkajšej ekoučebne, dažďových záhrad, bylinkovej záhradky, či inštalácia nádob pre trojzložkový triedený odpad do každej triedy. Všetky aktivity majú rozvíjať teoretické poznatky a praktické zručnosti aplikovanej ekológie a postoje žiakov k ochrane a racionálnemu využívaniu životného prostredia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.09.2022 15:00
Upravené: 08.02.2023 12:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001